Van de voorzitter – 7 mei

7 mei 2024

Van het bestuur

Het volgende onderdeel van de ledenenquête dat deze week onder de aandacht komt, is onze accommodatie en alles wat daaronder valt. Ook hier weer de vergelijking met 2023.

2024

{afbeelding}

2023

{afbeelding}

Ogenschijnlijk weinig veranderingen. Toch zijn die er wel degelijk, want die zijn terug te vinden in de opmerkingen die gemaakt zijn. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op het assortiment in de kantine, de barbezetting en dergelijke. Ook de aankleding van de kantine is een aandachtspunt. Dat zullen we in het najaar in het dan gekozen bestuur bespreken. Tot slot zijn er opmerkingen over schimmelvorming in de kleedkamers. Dat heeft niets te maken met schoonmaken, maar met de juiste ventilatie. In de komende vakantieperiode zal deze worden vervangen.

Over schoonmaken gesproken, over het algemeen zijn er complimenten over het onderhoud en de hygiëne van onze accommodatie. Dat gaat niet vanzelf, daar wordt door de mensen van de Stichting Deltahal hard voor gewerkt! Neemt niet weg dat zuinig zijn op je spullen, schoonhouden van wat je gebruikt, enz. van groot belang is. Want die spullen zijn namelijk ook van jou! Want: jij bent ook Sporting Delta.

Algemene Leden Vergadering

Op 17 juni a.s. houden we onze Algemene Leden Vergadering. Een datum om alvast in de agenda te zetten. Een belangrijk onderdeel van deze vergadering is een voorstel tot wijziging van de Statuten. Enerzijds om deze aan te passen aan de huidige tijd. Anderzijds omdat we als vereniging en dus als bestuur verplicht zijn te voldoen aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Meer daarover volgt in de uitnodiging voor de ALV.

Koppelschieten

Komende donderdag is het weer zo ver, het jaarlijkse koppelschiettoernooi, wat we inmiddels best een icoon van Sporting Delta mogen noemen. Afgelopen jaar vroeg Edwin van Rijswijk het toernooi te beschrijven in drie woorden. Voor mijn waren dat: “Van Enorme Waarde”.

Dus ook als je niet meedoet, komt gezellig langs en geniet van een leuke dag.

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven wij samen waarde en betekenis!

7 mei 2024

Van het bestuur