Sociale veiligheid

Veilig en met plezier sporten bij Sporting Delta, dat doen we samen!

Bij Sporting Delta vinden we het belangrijk dat iedereen een prettig en veilig sportklimaat ervaart. Zowel spelers als supporters, en zowel de buitenschoolse opvang als onze medewerkers. Daarom hechten we grote waarde aan de sociale veiligheid van onze vereniging. Zodat iedereen zich comfortabel voelt, we elkaar respecteren en, bovenal, we sporten met plezier.  
 
Op deze pagina lees je meer over: 

De gedragscode van Sporting Delta

Beleid bij ongewenst gedrag

Beleid bij ongewenst gedrag

Vertrouwenspersonen

Korfballen bij Sporting Delta

Gedragscode van Sporting Delta

Om de sociale veiligheid van onze vereniging te waarborgen hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. We noemen deze ook wel de ‘gedragscode’. Het is de bedoeling dat alle leden én bezoekers van Sporting Delta deze richtlijnen naleven:

 1. We respecteren de regels van de korfbalsport en van korfbalvereniging Sporting Delta; 
 2. We respecteren de mede- en tegenstander binnen de sport; 
 3. We accepteren gezag en de beslissing van de scheidsrechters, trainers en bestuur; 
 4. We behandelen alle deelnemers in je sport gelijkwaardig; 
 5. We gebruiken geen (fysiek, mentaal- en verbaal) geweld; 
 6. We praten met elkaar, niet over elkaar en we spreken een ander aan op wangedrag; 
 7. We zorgen met respect voor eigendommen, materialen en accommodatie; 
 8. We staan samen voor een faire sport; 
 9. Drug zijn verboden en matig het gebruik van alcohol en tabak; 
 10. We leven deze verenigingsregels met zijn allen na. 

Beleid bij ongewenst gedrag

Wij streven er als vereniging naar dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat. We accepteren elkaar, behandelen elkaar op een manier waarop we zelf graag behandeld worden en we spreken anderen erop aan wanneer we ongewenst gedrag herkennen.  

Voor sommigen is ongewenst gedrag een abstract begrip. Bij Sporting Delta bedoelen definiëren we ongewenst gedrag als volgt: pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Om ongewenst gedrag te voorkomen hanteren wij de volgende richtlijnen: 

 1. We behandelen elkaar op een respectvolle en waardige manier, zowel online als fysiek; 
 2. We accepteren geen discriminatie, racisme, pesten, seksuele intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, irriteren of kwetsen van wie dan ook; 

 

3. We onthouden ons van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een ander;
4. We staan geen seksuele handelingen en seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen toe en beschouwen dit als seksueel misbruik;
5.
We onthouden ons van seksueel getinte verbale intimiteiten;
6. We raken een ander niet op een dusdanige wijze aan, dat dit als seksueel of erotisch van aard kan worden ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
7. We maken geen inbreuk op iemands privacy;
8. We beschermen de ander tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie;
9. We doen geen oneerbare voorstellen in ruil voor een (im)materiële vergoeding, dan wel tegenprestatie. 

Beleid bij ongewenst gedrag

Wij streven er als vereniging naar dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat. We accepteren elkaar, behandelen elkaar op een manier waarop we zelf graag behandeld worden en we spreken anderen erop aan wanneer we ongewenst gedrag herkennen.  

Voor sommigen is ongewenst gedrag een abstract begrip. Bij Sporting Delta bedoelen definiëren we ongewenst gedrag als volgt: pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Om ongewenst gedrag te voorkomen hanteren wij de volgende richtlijnen: 

 1. We behandelen elkaar op een respectvolle en waardige manier, zowel online als fysiek; 
 2. We accepteren geen discriminatie, racisme, pesten, seksuele intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, irriteren of kwetsen van wie dan ook;
 3. We onthouden ons van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een ander;
 4. We staan geen seksuele handelingen en seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen toe en beschouwen dit als seksueel misbruik;
 5. We onthouden ons van seksueel getinte verbale intimiteiten;
 6. We raken een ander niet op een dusdanige wijze aan, dat dit als seksueel of erotisch van aard kan worden ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 7. We maken geen inbreuk op iemands privacy;
 8. We beschermen de ander tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie;
 9. We doen geen oneerbare voorstellen in ruil voor een (im)materiële vergoeding, dan wel tegenprestatie. 

Vertrouwenspersonen

Ervaar je binnen onze vereniging ongewenst gedrag of voel je je niet veilig? Dan vinden we het belangrijk dat je je gevoelens deelt. Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar. Goed om te weten: alles wat je bespreekt met onze vertrouwenspersonen is vertrouwelijk. Dit betekent dat zij zonder jouw toestemming, geen verdere stappen ondernemen.

Neem contact op met een van de vertrouwenspersonen: 

Vertrouwenspersoon Sporting Delta korfbalvereniging

Simone Dekker
E-mail: sde.dekker@online.nl

Vertrouwenspersoon Sporting Delta

Theo Anröchte
E-mail: theoanrochte@gmail.com 

Heb je een acute zorg of een gerelateerde vraag die snel antwoord behoeft? Neem dan contact op met de voorzitter Peter Bouman via voorzitter@sportingdelta.nl. 

BEKIJK OOK

Het laatste nieuws