Van de voorzitter – 8 april

8 april 2024

Van het bestuur

Regelmatig komen we in een situatie dat we vrijwilligers zoeken voor een bepaalde taak. Zo ook nu weer. We zochten iemand die voor de kinderen van Sporting Delta de deelname aan de Avondvierdaagse zou willen organiseren. Jarenlang één van de vele werkzaamheden van Gerda.

Mooi om te kunnen vertellen dat Sabine de Koning en Alex Aantjes dit op gaan pakken. Samen met de kinderen gaan zij op 11 tot en met 14 juni weer het visitekaartje van Sporting Delta zijn. Opgeven kan nog tot en met 27 april.

Vrijwilligers

Zoals al eerder aangegeven bespreek ik op deze plaats de ledenenquête. Deze week is dat het onderwerp vrijwilligers. Als Sporting Delta zijn we een amateurvereniging die volledig draait op vrijwilligers. Met andere woorden, zonder vrijwilligers geen Sporting Delta. Gelukkig zijn er veel leden die dat begrijpen en hun steentje bijdragen. Toch zijn er hier en daar nog plekken waar de mensen tekortkomen.

In de enquête kwam ook de onderstaande vraag voor:

{afbeelding}

Daarop hebben heel wat mensen positief gereageerd. Echter, de ledenenquête is anoniem. Dus we weten niet wie dat zijn. Daarom hier een dringend verzoek.

Laat weten wie je bent.

Stuur een appje naar 0614228255 of mail naar voorzitter@sportingdelta.nl. Ik ga graag met je in gesprek. We hebben tal van mogelijkheden en kunnen je goed gebruiken.

Hoe scoort Sporting Delta als het gaat om vrijwilligers?

Eigenlijk een vraag die we aan onszelf stellen. Want samen zijn wij Sporting Delta! Het is fijn om te zien dat we met elkaar hoog blijven scoren op prettige omgeving net als in 2023.

De waardering voor vrijwilligers is beduidend verbeterd. En dat geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor de communicatie. Op het onderdeel werving is nog veel verbetering nodig.

In het het bestuur zijn we inmiddels bezig met het herzien van het Beleid Uitvoering Verenigingstaken (BUV). Daar zit wellicht ook het vormen van een vrijwilligersfunctionaris of -commissie bij. In het najaar zullen we daar verder op terugkomen.

De resultaten van 2024

{afbeelding}

De resultaten van 2023

{afbeelding}

Een datum om alvast te noteren: de Algemene Ledenvergadering vindt plaats op maandag 17 juni 2024.

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven we samen waarde en betekenis!

8 april 2024

Van het bestuur