Van de voorzitter – 4 maart

4 maart 2024

Van het bestuur

Voor Sporting Delta 1 blijft de score staan op one down, two to go, helaas. A.s. zaterdag nieuwe kansen, met daarna natuurlijk gewoon een mooi Carnavalsfeest. Want ook dat hebben we af en toe nodig.

Ledenenquête

Vorig jaar hebben we een ledenenquête gehouden waarop veel respons is gekomen. Meet de beschikbaar gekomen informatie hebben we veel kunnen doen. Sterker we zijn nog steeds bezig met het invullen van onderdelen.
Toch wilden we dit jaar weer een enquête houden, vooral ook om te zien of we als leden van Sporting Delta vooruitgang of verandering zien.
Enkele weken geleden ben je weer uitgenodigd de enquête in te vullen. Velen hebben dat al gedaan, maar nog niet iedereen. Deze week heb je nog de kans. Vul hem alsjeblieft in. Het helpt ons allemaal!

Afgelopen week heb ik een inkijk gegeven in mijn agenda van werkzaamheden voor Sporting Delta. Nu is het natuurlijk niet zo dat een dergelijk volle agenda elke week voorkomt. Het was ook meer om te laten zien waar we allemaal mee bezig zijn. Gelukkig hebben we nog zes bestuursleden die net zo veel tijd stoppen in Sporting Delta. Dat is niet altijd zichtbaar, omdat het achter de schermen gebeurt. Soms letterlijk achter een computerscherm. Hier een kleine greep van het werk van drie bestuursleden op de achtergrond.

Gerda is als secretaris druk met het voorbereiden van onze vergaderingen en de Algemene Leden Vergadering. Gerda stopt daar overigens mee aan het einde van deze bestuursperiode. Haar opvolger hebben we reeds gevonden.

Marja is in de weer met de boekhouding en de financiën. Haar taken waren dusdanig omvangrijk dat ze eigenlijk niet door één persoon gedaan konden worden. Marja stopt aan het einde van dit bestuursjaar. Met haar opvolging zijn we bezig, maar dat is nog niet ingevuld.

Ralf heeft het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het analyseren van en in methodieke verbeteringen van een groot deel van het werk van Marja. Zo heeft hij de ledenadministratie en het clubpasbeheer inmiddels op orde. Hierdoor hebben we duidelijk in beeld welke taken overgedragen zouden kunnen worden aan vrijwilligers. Het systeem is er, nu een menselijke invulling nog. Dat betekent dat we op zoek zijn naar drie vrijwilligers die één van deze onderdelen voor hun rekening gaan nemen.

We hebben het al eerder aangegeven. Opknippen in kleine taken maakt het voor iemand makkelijker zich op te geven om iets voor Sporting Delta te doen.

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven we samen waarde en betekenis!

4 maart 2024

Van het bestuur