Van de voorzitter – 25 maart

25 maart 2024

Van het bestuur

Uit liefde voor de club’ staat er op het etiket van de Deltanaer. Een viertal enthousiaste mannen, trouwe supporters, ook wel de Rode Jasjes genoemd, kwam kortgeleden met een geweldig initiatief. Andy, Edwin, Patrick en Pim bedachten samen met een brouwerij een speciaalbier ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van Sporting Delta dit jaar. Een triple bier met de naam Deltanaer. Maar dat was nog niet alles. De gehele (voor)financiering is geregeld met sponsoren! Vanaf 20 april is het te koop bij Sporting Delta en de volledige opbrengst gaat naar de club. Bedankt mannen en uiteraard ook de sponsoren!

De ledenenquête

Afgelopen tijd is er weer de gelegenheid geweest de ledenenquête in te vullen. Voor ons als bestuur een belangrijke graadmeter. Zeker omdat we de resultaten kunnen vergelijken met de resultaten van de enquête van vorige jaar. Nu is het wel zo dat er dit jaar minder mensen de enquête hebben ingevuld. Toch kunnen we op basis van de percentages op de gegeven antwoorden een goede analyse en vergelijking maken.

Stip op de Horizon

We beginnen één van de vragen die dit jaar is toegevoegd:

Ben je bekend met de doelstellingen tot en met 2030 (De Stip op de Horizon)?

Een jaar geleden schreef ik daarover in deze webbrief:

Want wat is dat nu eigenlijk, een stip op de horizon.
Gaat dat over kwantitatieve doelen? Zo van, in 20xx willen we zoveel leden hebben, of we willen de grootste jeugdafdeling van Nederland hebben in 20xx.
En zo is er nog wel een aantal te noemen.
Gaat dat dan over kwalitatieve doelen? Zo van, in 20xx willen we de gezelligste club van de regio zijn, of vul maar in.
Beide zijn een mogelijkheid, maar wat mij betreft wel een beetje ‘old-school’
Ik zou af willen stappen van het stellen van concrete kwantitatieve of kwalitatieve doelen. Voor mij is de Stip op de Horizon een beleving, namelijk het creëren van een vereniging die van betekenis en waarde is voor iedereen die met Sporting Delta te maken krijgt. Dan komt de rest vanzelf.
Dan gaat het om eigen leden, ouders van leden, sponsoren, scheidsrechters, buren, collegaverenigingen, scholen en vul verder maar in.

De Stip op de Horizon van Sporting Delta is:

Een vereniging van betekenis zijn voor leden, ouders van (jeugd)leden, sponsoren, supporters, buurtbewoners en omgeving. Onze leden zijn Sporting Delta en door samen te werken leveren wij de waarde die nodig is om onze doelen te bereiken. Primair zijn die doelen presteren op korfbal gebied met behoud van sportplezier. Daarnaast willen wij een rol spelen op maatschappelijk gebied, als het gaat om onderwijs, zorg en buurt.

Fantastisch

Het is dan geweldig om te kunnen constateren dat 55,7% bekend is met onze Stip op de Horizon. Dat is ver boven verwachting. Zeker als je weet dat de Stip zich richt op 2030! Heel blij mee. Nu verder uitbouwen en ermee doorgaan. Volgende week het tweede deel.

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven we samen waarde en betekenis!

25 maart 2024

Van het bestuur