Van de voorzitter (24 juni)

26 juni 2024

Van het bestuur

We hebben weer een drukke week achter de rug zo aan het einde van deze jaargang.

Het begon maandag met de Algemene Leden Vergadering. Voldoende goed bezocht werd het best een lange zit met het bespreken van financiële zaken, het doornemen en stemmen over de nieuwe statuten en de presentaties van de Stip op de Horizon en het Sporting Delta Korfbal Totaal Plan.

Financiële zaken

Op zich staat Sporting Delta er goed voor, al blijft het altijd zaak de kosten en de opbrengsten in evenwicht te houden. Ralf heeft er op de vergadering een aantal plaatjes van laten zien. Ook zaken als no-sale, de registratie van wat we met elkaar consumeren maar voor rekening van de vereniging laten (zeg maar eigen gebruik). Het liet een flink bedrag per maand zien.

Statuten

Mathijs nam het bespreken van de nieuwe statuten voor zijn rekening. Twee belangrijke aanpassingen daarin zijn:

  1. De aanpassing van het verenigingsjaar van januari-december, naar 1 juli-30 juni. Hierdoor lopen we gelijk met het seizoen en is er beter te sturen en te begroten.
  2. De statuten voldoen met de wijzigingen aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Mocht je daar mee over willen weten, kijk dan op wbtr.nl.

De ‘oude’ statuten dateren uit 1999, opgesteld met de fusie, dus hier en daar is in de nieuwe statutentekst aangepast aan deze tijd.
Op de ALV waren voldoende leden aanwezig om te stemmen. De nieuwe statuten zijn door de leden goedgekeurd.

Er zijn nu nog twee stadia te doorlopen. De nieuwe statuten moeten eerst nog goedgekeurd worden door de gemeente Dordrecht. Als dat achter de rug is, volgt nog de vastlegging bij een notaris. Als het gehele traject doorlopen is, zullen de nieuwe statuten op de website gepubliceerd worden.

Stip op de Horizon

Op de ALV van mei 2023 is een start gemaakt met een presentatie over de Stip op de Horizon 2030. Zo’n plan en route verandert uiteraard niet elk jaar. Hooguit zijn er aanpassingen aan de tijdsgeest. Dus de presentatie van 2024 was vooral een herhaling. Je kunt hem hier terugvinden.

Na de vakantie, vanaf de eerste webbrief, zal ik maandelijks aandacht besteden aan de Stip op de Horizon.

Sporting Delta Korfbal Totaal

Als onderdeel van de Stip op de Horizon zijn we in april 2023 begonnen met het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan korfbal technische zaken. Daar is Sporting Delta Korfbal Totaal uit ontstaan. Je vindt de presentatie hier. Uiteraard volgt publicatie op de website en zal er voor het komende seizoen ook een jaarplan zijn.

Nieuwe bestuursleden

We verwelkomen Sylvia Khadje en Kevin Bosman als nieuwe bestuursleden. Beide zullen zich in komende webbrieven voorstellen. Zij nemen de plaats in van Gerda v.d. Laan en Marja Ridderhof. Beiden zijn en worden nog op gepaste wijze geëerd. Helaas kon Marja vanwege ziekte niet aanwezig zijn.

Bestuursvergadering

Donderdag hadden we meteen een bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling. Daarin ging het vooral over werkafspraken en plannen voor na de vakantie. Dan volgt de verdere taakverdeling binnen het bestuur, de voorbereiding voor de volgende ALV (4 november) en ga zo maar door.

Voetbal

Afgelopen vrijdag was de wedstrijd van het Nederlands elftal te bekijken in de kantine. Georganiseerd door Stan v.d. Lijke was het gezellig druk.

Seizoensafsluiting

Zaterdag tenslotte was de seizoensafsluiting. De jongste leden speelden een leuk toernooi bij Vriendenschaar en konden daarna op ons eigen veld genieten van springkussens, verschillende spellen en gratis poffertjes. Er werden er meer dan 2000 verslonden.

In de late middag was er een barbecue, zanger Toon Schut en ging het feest met de DJ verder in de kantine. Gelukkig liep alles deze keer zonder problemen en was de sfeer weer super.
Grote dank aan allen die meegeholpen hebben deze activiteit te organiseren!

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven wij samen waarde en betekenis!

26 juni 2024

Van het bestuur