Van de voorzitter – 15 april

15 april 2024

Van het bestuur

Afgelopen weekeinde vond weer het traditionele mini-kamp voor onze Kangoeroes, F’s en E’s plaats in onze eigen Deltahal. Met dit jaar de Olympische Spelen in Parijs als thema. Het was weer een groot feest. Er zijn foto’s beschikbaar, die vind je hier. Een dergelijk feest vraagt veel voorbereiding en creativiteit. Gelukkig zijn er binnen Sporting Delta altijd weer mensen te vinden die dat enthousiast oppakken. Weken van voorbereiden, knippen , plakken, timmeren, tekenen, schilderen, verven, enz.

Grote dank aan iedereen die dit jaar heeft meegewerkt aan alweer een succesvol mini-kamp voor onze jongste leden

Ledenenquête

Ga ik weer verder met de resultaten van de ledenenquête, waarbij het mini-kamp een mooi bruggetje is naar:

{afbeelding}

Hierboven het beeld van 2024, hieronder het beeld van 2023.

{afbeelding}

Er zijn twee onderdelen die in 2024 afwijken van 2023: aantal activiteiten en jeugdactiviteiten. Kijkend naar de opmerkingen die door de diverse deelnemers geplaatst zijn, gaat het in beide gevallen om activiteiten voor de jeugd. Er is vooral een tekort aan vooral kleinere activiteiten als knutselen, filmmiddag, spelletjesmiddagen, enz. Al eerder is aangegeven dat er een jeugdactiviteitencommissie in oprichting is. Door omstandigheden is dat enigszins vertraagd. Hopelijk kan er binnenkort worden gestart.

40+

Uit de opmerkingen komt ook naar voren dat er voor deze groep behoefte is aan af en toe een feestje gericht op deze leeftijdsgroep. Ook daar zullen we moeten kijken wat de mogelijkheden zijn.

Tot slot

Zomaar wat activiteiten om te noteren:

  • 20 april – start verkoop Deltanaer – Het speciaal voor Sporting Delta gebrouwen jubileumbier. ‘Uit liefde voor de club’
  • 24 april – Vriendjestraining voor kinderen van 8 en 9 jaar – Iedereen is welkom!
  • 9 mei – Koppelschiet toernooi
  • 17 juni – Algemene Leden Vergadering
  • 5/7 juli –  Grote kamp
  • 31 augustus – Sporting Delta Jubileumdag

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven wij samen waarde en betekenis!

15 april 2024

Van het bestuur