Van de voorzitter – 1 juli

1 juli 2024

Van het bestuur

Vandaag de laatste webbrief van het seizoen 2023-2024. Ik zou veel over het afgelopen seizoen de revue kunnen laten passeren. Maar er is iets nog belangrijkers waar ik graag de aandacht op wil vestigen. En dat zijn onze:

Vrijwilligers

Als je op internet naar de betekenis van het woord vrijwilliger zoekt, dan kom je al snel bij Wikipedia terecht. En daar staat:

Een vrijwilliger, ook wel volontair genoemd, is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. Vrijwilligerswerk zit verankerd in de Nederlandse samenleving en wordt gezien als een belangrijk onderdeel van kurk waarop de samenleving drijft.

Vervang het woord ‘samenleving’ voor Sporting Delta en je hebt de kern te pakken. Want wij kunnen niet zonder vrijwilligers!

Vrije wil?

Daar is natuurlijk wel eens discussie over. Maar je bent echt uit vrije wil lid van Sporting Delta. Dat geldt voor alle leden. Maar bijvoorbeeld ook voor de ouders van onze jeugdleden. Door het lidmaatschap van een kind ontstaat ook vrijwilligerswerk.
Als je het op deze manier bekijkt dan zijn eigenlijk alle leden en de ouders van onze jeugdleden:

Vrijwilligers

En dat klopt dan weer met: bij Sporting Delta doen we de dingen samen!

Ieder lid of ouder van een jeugdlid levert op zijn of haar manier de -Waarde- die nodig is om onze doelen te bereiken. Natuurlijk is het daarnaast zo dat de één wat meer doet dan de ander.

Vast dienstverband?

Nee dat dan weer niet, maar we hopen natuurlijk wel dat iedereen zijn of haar taken zo lang mogelijk met plezier blijft doen. We zijn allemaal vrijwilligers, ook bestuursleden zijn dat. Vrijwilligers zijn ook mensen. En mensen maken gelukkig fouten, want daar leren we van!

Bedanken!

Soms zijn er wel eens mensen die stoppen met hun vrijwilligerswerk. Dat is logisch en hoor er ook gewoon bij. Maar als iemand ergens mee stopt dan is een Groots Bedankt! wel op zijn plaats. Daar zijn we als Sporting Delta niet altijd goed in. Soms wordt mensen bedanken zelfs vergeten. Daar zou ik persoonlijk verandering in willen brengen. Dus voor mijzelf een missie in de aanloop naar het nieuwe seizoen.

Ik zou het mooi vinden als we

  • Ergens in de accommodatie een grote wand of poster maken met een foto van iedere vrijwilliger die meer doet dan zijn of haar verplichte taak. Een soort wie doet wat muur.
  • Een moment vinden waarop we stoppende vrijwilligers kunnen eren (de ALV, de Supportersdag, een nieuwjaarsreceptie?).
  • Een waardering in het leven roepen als de vrijwilliger van de maand of de vrijwilliger van het jaar.

Genoeg om over na te denken dus. Voor nu zou ik graag een

Groots bedankt aan al onze leden en ouders van jeugdleden!

willen geven.

Prettig vakantie, kom gezond en fit weer terug en kijk alvast uit naar 31 augustus.

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven wij samen waarde en betekenis!

1 juli 2024

Van het bestuur