Indeling jeugdteams

8 juli 2024

Korfbal & competitie

Het is de JKTZ gelukt om de teamindeling rond te maken. Het was ook dit jaar een uitdagende puzzel. Een teamindeling is niet gemakkelijk. We proberen met zoveel mogelijk factoren rekening te houden zoals; aantallen in een categorie, verdeling jongens-meisjes, niveau, vriendjes-vriendinnetjes, afvallers van A- en B-selectie, regelgeving vanuit de KNKV, gemiddelde leeftijd (aan de hand van geboortejaar), …

Dit jaar heeft onze oproep in de webbrief wel reactie opgeleverd en hebben diverse ouders aangegeven met wie hun kind graag zou willen korfballen. Met een aantal verzoeken hebben we rekening kunnen houden.

Bij de C-categorie is er gekozen voor 4 teams. We willen spelers zo veel mogelijk speelminuten geven. Dat komt de ontwikkeling van spelers ten goede. Meer speelminuten en kleinere teams betekent mogelijk ook verschuivingen naar beneden.  

De C1 en C2 spelen wedstrijdkorfbal dat betekent dat er in die teams 5 om 5 gespeeld wordt. De C3 en C4 hebben 8 en 9 spelers.

Bij de D-categorie zijn er 3 teams van 8 spelers, dat betekent veel invallen bij elkaar!

Bij de E-categorie hebben we 4 volle teams, en er komen na de zomer nieuwe leden bij. Daarom is de genoemde indeling tot aan de zaal, en verwachten we daar verschuivingen in de loop van het seizoen.  

De teamindeling is tot stand gekomen in samenspraak met de trainers van afgelopen en het nieuwe seizoen. De trainers hebben hun bevindingen kenbaar gemaakt bij de leden van de JKTZ en die heeft een weloverwogen keuze proberen te maken.

Naar aanleiding van onze teamopgave deelt de bond onze teams aan de hand van een sterktecijfer in. Ieder kind in een team brengt een bepaald aantal punten mee op basis waarvan een sterktecijfer wordt bepaald. Dat houdt in dat er in de poules teams van nagenoeg gelijke sterkte worden ingedeeld. Het cijfer achter de letter is daarmee in de breedtesport onbelangrijk geworden. Een vierde team kan een hoger sterktecijfer hebben dan een derde team en daarom hoger ingedeeld zijn.  

Uiteraard snappen wij dat de teamindeling vragen kan oproepen. Speelster A zal blij verrast zijn en speler B had misschien op meer gehoopt. Het advies vanuit de JKTZ is om het eerst te proberen in je team. Laat het even bezinken.  

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar jeugdkorfbal@sportingdelta.nl.  Vanaf maandag 19 augustus zullen we onze mail weer beantwoorden. Op appjes persoonlijk naar de JKTZ-leden en het bestuur wordt ook niet gereageerd en je zult verwezen worden naar ons mailadres.  

Trainers:

Bijna alle teams zijn voorzien van trainers. Ook dat was een uitdagende puzzel en zoektocht. De laatste gesprekken worden gevoerd en de laatste plekjes zullen bij de start van het seizoen gevuld zijn.  

Wij zijn erg blij met alle trainers, ook met de nieuwe, jonge en enthousiaste trainers zoals bijvoorbeeld bij C2 en C4. Zij zullen vanuit de vereniging een goede begeleiding en ondersteuning krijgen.

Start trainingen:

Vanaf 19 augustus starten C, D en mogelijk E weer met trainen. Daarover wordt in de teamapps nog gecommuniceerd.

De eerste training van de F-categorie is op woensdag 28 augustus.  

De kangoeroes starten op zaterdag 7 september met hun eerste training.  

Oefenwedstrijden:

Het overzicht van de oefenwedstrijden is ook hier te vinden. Neem zeker al een kijkje!

Indeling van de ploegen. Klik hier

Wij wensen iedereen een prettige vakantie

JKTZ

8 juli 2024

Korfbal & competitie