Dordtse korfbalclubs trekken gezamenlijk op

6 maart 2024

Ontwikkeling

Het versterken van korfbal in Dordrecht, dat is het doel van de aanpak korfbalpromotie Dordrecht.

De vier Dordtse Korfbalverenigingen gaan intensief samenwerken op gebied van ledenwerving en – behoud om het korfbal in Dordrecht te behouden en verbeteren. Met hulp van de gemeente Dordrecht en het korfbalverbond (KNKV) starten zij in het voorjaar 2024 met de aanpak “Korfbal Vet Cool”.

Centraal staan het geven van korbaltrainingen en clinics op scholen, wijkbijeenkomsten en andere evenementen en het verbeteren van de algemene zichtbaarheid en bekendheid van de korfbalsport.

Namens Sporting Delta is Wendy Post actief binnen deze werkgroep.

Korfbal is de meest inclusieve en gezinsvriendelijke familiesport die er is. Jongens en meisjes die gelijkwaardig aan elkaar tegelijk in het veld staan, is nog steeds een unicum in de sport. Deze gemengdheid heeft ook vele andere voordelen. De sfeer bij het korfbal is echt anders dan bij andere sporten, het is een echte familiesport.

Helaas is er sprake van een structureel ledenverlies bij de Dordtse korfbalverenigingen en zijn er van de vele Dordtse verenigingen nog 4 over. Dit gaan we met elkaar een halt toe roepen en werken aan vier toekomstbestendige vitale verenigingen!

De vier korfbalverenigingen hebben voor deze samenwerking een tweetal subsidies gekregen. De één vanuit het Lokaal Sportakkoord. De andere subsidie is die voor ‘Professionele kracht bij Sportverenigingen’ en komt uit de nieuwe sportvisie 2030 vanuit de gemeente Dordrecht.

Met die subsidieregeling gaat de gemeente Dordrecht een aantal sportverenigingen ondersteunen bij het aanstellen van een professionele kracht die vrijwilligers kan ondersteunen, begeleiden en waar mogelijk opleiden. Hiermee hopen de gemeente, het KNKV en de vier korfbalverenigingen stappen te zetten naar vitale korfbalverenigingen in 2026 en verder.

Voor nadere informatie kun je mailen naar Alwin Nijhuis via korfballenindordrecht@gmail.com

6 maart 2024

Ontwikkeling